Gói D60G VinaPhone – Chỉ 120K Có 60GB Data + Phút Thoại Miễn Phí