Cách Chuẩn Hóa Thông Tin Sim Điện Thoại Vinaphone Với CSDL Quốc Giá Về Dân Cư